Vakbeurs en seminariesover ontwerp, inrichting,onderhoud en beheervan openbare ruimte