Drainjet

Duurzaam en verticaal draineren.
De techniek van Drainjet werd ontwikkeld om verstoorde en gecompacteerde grondlagen te doorbreken zodat hemel- en oppervlaktewater opnieuw hun weg naar de dieper gelegen bodemstructuur kunnen vinden.

Drainjet ontwikkelde een uiterst compacte machine op gazonbanden specifiek voor de tuinbouw- en aannemerssector. De drainjet 90 doorbreekt samengedrukte grondlagen zodat regenwater en oppervlaktewater opnieuw doorsijpelt naar de grondwatertafel in de diepere bodemstructuur.

Door het toepassen van eigen substraten waarmee de gemaakte ondergrondse dooradering gevuld wordt krijgt de drainage een permanent karakter.

De drainjet 90 wordt vooral toegepast bij:

 • gazonnen die langdurig onder water staan
 • beplanting die na een tijdje onverklaarbaar afsterft
 • parkings met grote plassen water die niet wegtrekken
 • drassige paardenrenbanen
 • weiden met staande plassen
 • akkers met weinig opbrengst door een te natte grond
 • drassige industrieterreinen
 • revitaliseren van bomen

De machine is voorzien van een stroomgenerator en kan dankzij zijn geringe afmetingen door smalle openingen rijden zonder de bestaande aanleg en structuur te bederven. Het water sijpelt terug naar de grondwatertafel en wordt niet zomaar afgevoerd. Drainjet is een duurzame drainage oplossing die zorgt voor een water- en zuurstofdoorlatende bodem.

Contact

Jurgen Van de Walle
Jurgen Van de Walle
E. info@grondiggroen.be
T. +32475844652

Numéro de stand

3.29

Site Web

Secteurs

Climat


 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"

 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"

 • "Je me suis senti vraiment comme si j'étais un des professionnels. Certainement je viendrai la fois prochaine !"