Klimaat in de openbare ruimte

De uitdaging van water in de openbare ruimte

Steden in Europa zijn kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en voor weersextremen. Die kwetsbaarheid komt voor een deel voort uit een groeiende stedelijke bevolking. In Europa woont 70% van de bevolking in stedelijke gebieden, en in 2050 is dat meer dan 80%. De concentratie van bevolking en het economisch kapitaal maakt steden gevoelig voor externe invloeden. Klimaatverandering en de variabiliteit in het weer bedreigt steden, door toename van de frequentie van hittegolven, extreme regenval, droogte en het veranderde risico van overstroming door de zee of rivieren.

Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater met wateroverlast als gevolg, droogte, hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. Het niet of slecht opvangen en afvoeren van regenwater heeft bijvoorbeeld al voor honderden miljoenen schade gezorgd.

Steden zijn dynamische systemen, die voortdurend in ontwikkeling zijn. Om bestaande structuren aan te passen aan een veranderend klimaat zijn met kennis onderbouwde beslissingen nodig. Kennis is nodig over de gevolgen van klimaatverandering en de gevoeligheid van steden, maar ook over de mogelijke maatregelen en hoe deze ingepast kunnen worden in en voordelen hebben voor de stedelijke ontwikkeling.

Deze kennis wordt gedeeld op de beursvloer van Vakbeurs Openbare Ruimte. Tijdens deze vakbeurs vindt u oplossingen voor het klimaatbestendig maken van de stedelijke leefomgeving. Op de beursvloer vindt u duurzame oplossingen voor de bijkomende problematieken.

Openbare ruimte sectoren

Water & Klimaat is slechts één van de sectoren op Vakbeurs Openbare Ruimte. De andere sectoren zijn: Spelen, Licht, Groen, Straatmeubilair, Bestrating, Verkeer & Mobiliteit, Landschapsarchitectuur & Ontwerp en Advies & Beheer.

Wilt u ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de openbare ruimte? Meld u dan hier nu aan voor onze nieuwsbrief.

Dag van de Openbare Ruimte Brussels Expo
De verscheidenheid aan nieuwe ontwikkelingen overzichtelijk gepresenteerd krijgen, is de grootste meerwaarde van deze beurs.

Bezoeker editie 2017

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."