Opening door minister Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken)

Lydia Peeters zetelt al sinds 2009 in het Vlaams parlement en staat gekend als een 'hardwerkende backbencher', maar ook als iemand die zich profileerde met dossiers inzake ruimtelijke ordening. Zo was en is ze nog steeds de grootste verdedigster van het eigendomsrecht. Ze verzette zich tegen de boskaart, de betonstop en de mobikaart, voorstellen die geen rekening hielden met de rechtszekerheid, vergoeding en inspraak van de burger. Haar dossierkennis en werkkracht worden zowel onderschreven door partijgenoten als door politieke tegenstanders.

Begin oktober 2019 werd Lydia Peeters opnieuw voorgedragen als minister door haar partij en legde ze de eed af als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken in de huidige Vlaamse regering. Als minister wil ze de komende jaren werken aan vlot, veilig en duurzaam verkeer voor alle weggebruikers. Hierbij zet ze in op een mental én modal shift van de (vracht)wagen naar alternatieve vervoersmiddelen, een betere verkeersdoorstroming en ontsluiting, kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur en last but not least op verkeersveiligheid als topprioriteit. Haar lokale ervaring zal ervoor zorgen dat lokale besturen écht gehoord worden bij het uitvoeren van haar beleid, dat belooft ze. Want enkel door dialoog en door samen te werken zal de mobiliteitsknoop ontward kunnen worden.

  • Lydia Peeters
    Lydia Peeters

    Minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Locatie: Lezingenzaal 1
Datum: 16/02/2023
Begin: 10:00
Einde: 10:30
  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."