Gemeentelijk speelterreinbeheer door Maatwerk, een win-win!

Het onderhoud van speelterreinen behelst vaak eenvoudige technische handelingen zoals schilderen, monteren, smeren. Deze handelingen zijn eenvoudig aan te leren en daarom een kolfje naar de hand van Maatwerkbedrijven. In het kader van een inclusieve samenleving en de wens iedereen een duurzame job aan te bieden, is dit de ideale opstap naar werk in het reguliere circuit. Ondersteund door professionele veiligheidsinspecteurs worden zo alle onveiligheden weggewerkt op de gemeentelijke speelterreinen.

Een andere uitdaging waar Maatwerk voorstaat is het dichten van de digitale kloof in de samenleving. Door de registratie van de herstellingen in een web-based applicatie door te voeren, zetten de doelgroepwerknemers hun eerste stappen in de digitale wereld. De applicatie zorgt voor een rechtstreekse communicatie tussen de veiligheidsinspecteur, de doelgroepwerknemer en het lokale bestuur. Naast de snelheid van communicatie en uitvoering bij voorkomende herstellingen draagt dit ook bij aan de erkenning van de doelgroepwerknemer en aan de sociale cohesie in de samenleving. Een win-win dus.

  • Koen Smets
    Koen Smets

    Data Control Transponder Technology

Locatie: Lezingenzaal 2
Datum: 16/02/2023
Begin: 15:15
Einde: 15:45
Sector:

Advies & Beheer

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."