OCW, jouw partner voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte

Goede stadsvernieuwing stopt niet bij gebouwen. Het vereist een doordachte totaalaanpak met aandacht voor aantrekkelijke, comfortabele, veilige, duurzame en voor iedereen toegankelijke openbare ruimten – van straten en pleinen over fiets- en voetpaden tot groenvoorziening. Voor de spelers op het terrein is dat geen eenvoudige opgave.

Daarom is OCW er voor jou, in alle projectfasen.

Wij onderzoeken en ontwikkelen met en voor jou!

Sinds vele jaren stelt OCW zijn kennis en ervaring ter beschikking om er mee voor te zorgen dat openbare ruimten zowel aan de behoeften van de gebruikers als aan de criteria van de wegbeheerders op het vlak van duurzaamheid, uitvoering en onderhoud voldoen.

Recente onderzoeksonderwerpen zijn onder meer gekleurd asfalt (met de publicatie van een meetmethode), de duurzaamheid van rubberen rijbaankussens, de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor hulpdiensten en de gebruikskwaliteit van natuursteenverhardingen voor voetgangersvoorzieningen. Voor dit laatste onderzoek is de meetstoel gebruikt die OCW heeft ontworpen om objectief, continu, snel en kostenvriendelijk verhardingen te beoordelen op drie criteria die voor voetgangers van fundamenteel belang zijn: vlakheid (comfort), stroefheid (weerstand tegen uitglijden) en helling (dwars en overlangs). Verhardingen die in deze behoeften voorzien, bieden een hoge gebruikskwaliteit aan de gebruiker, die dan meer geneigd is zich in de betrokken openbare ruimte te verplaatsen.

Hulp nodig bij je innovatie- of onderzoeksproject? Het OCW-team is er voor jou: innovation@brrc.be

Wij adviseren!

De meetstoel kan worden ingezet bij verzoeken om technische bijstand waarin de gebruikskwaliteit van voetgangersverhardingen centraal staat. Deze functionele uitrusting versterkt de diagnostische toestellen en methoden voor conditieonderzoek, dat we inzetten voor verkeerstellingen en -analyses, visuele weg- en rioolinspecties, enz.

Aarzel niet een beroep te doen op onze technologische adviseurs: assistance@brrc.be

Wij organiseren opleidingen!

Onder de naam Belgian Road Academy (BRAc) biedt OCW een brede waaier aan opleidingen aan: theoretische cursussen, praktische workshops of opleidingen op maat van de klant.

Eén adres voor al je aanvragen: training@brrc.be

We kijken ernaar uit je op 20 mei te ontmoeten om samen een aan alle gebruikers aangepaste openbare ruimte te bouwen.


  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."

  • "De enige beurs in België in dit vakgebied. De diversiteit van het aanbod heeft mij aangenaam verrast."