Geregistreerde overheden

Vakbeurs Openbare Ruimte wordt bezocht door iedereen die betrokken is bij het beheer en de inrichting van de openbare ruimte: overheden, aannemers, landschapsarchitecten, studiebureaus, alle overige professionals. De belangrijkste doelgroep zijn de openbare besturen, administraties en andere instanties.

Bekijk hieronder vanuit welke overheden en instanties er al geregistreerd is.